Posiedzenie Zarządu KZP – sierpień 2023

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Statutu w miesiącu sierpniu posiedzenie Zarządu KZP nie odbywa się.