Posiedzenie Zarządu KZP – październik 2023

Najbliższe posiedzenie Zarządu KZP odbędzie się w dniu 05.10.2023 r. o godz. 12:00.