Posiedzenie Zarządu KZP – lipiec 2023

Najbliższe posiedzenie Zarządu KZP
odbędzie się w dniu 04.07.2023 r. o godz. 12:00.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami Statutu w miesiącu sierpniu posiedzenie Zarządu KZP nie odbywa się.


Powrót