Kontakt

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

przy Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

31-008 Kraków, ul. św. Anny 12

 

Przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji:

Maria Rogala

31-008 Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 10

maria.rogala@uj.edu.pl tel. 12 37 04 362