Zasady korzystania z pożyczek KZP

Warunki przyjęcia  do KZP

  • Wypełnienie deklaracji przystąpienia do KZP (wpisowe 2 % zasadniczego wynagrodzenia)
  • Zadeklarowanie wysokość składki (minimum 1 % zasadniczego wynagrodzenia)

 

Warunki przyznania pożyczki

  • Złożenie wniosku podpisanego przez dwóch Poręczycieli.  Jeżeli kwota pożyczki nie przekracza wartości wkładów, nie wymaga się Poręczycieli.
  • Wysokość pożyczki uzależniona jest od wysokości posiadanych wkładów
  • Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące; maksymalnie do kwoty 30.000 zł

 

Wypłata pożyczek

  • Wypłata pożyczek dokonywana jest przelewem po posiedzeniu Zarządu KZP – po odesłaniu Umowy podpisanej przez Wnioskodawcę oraz Poręczycieli.

 

Konto bankowe KZP

71 1240 4533 1111 0000 5427 0851

 

Rezygnacja z członkostwa KZP

  • Złożenie wniosku o rezygnację
  • Wypłata wkładów dokonywana jest przelewem po posiedzeniu Zarządu KZP